MCH – SBARR

Slechte communicatie in medische situaties kan tot grote risicovolle situaties leiden. Wanneer niet eenduidige, consequent en snel wordt gecommuniceerd over de conditie van een patiënt, kan de situatie ontsporen waardoor de patiënt niet de gewenste zorg krijgt en schade oploopt. Met de SBARR-methode kan de communicatie over een patiënt tussen verschillende hulpverleners (bijvoorbeeld tussen de arts en de verpleegkundige) verbeteren. Met een interne commercial werd het belang van SBARR overgebracht aan alle medewerkers van Medisch Centrum Haaglanden.

Credits

Agency: IQ-Media
Client: Medisch Centrum Haaglanden